Energibesparing med film

Det finns många olika sätt att spara energi på. Men ett av de absolut billigaste metoderna är att använda fönsterfilm.

Onödig värme kan hållas ute, då slipper kylanläggningarna gå för fullt. Onödig kyla kan å andra sidan också hållas ute, då slipper värmeanläggningarna gå för fullt.

Nedan ett axplock av bilder vid olika montage där just energibesparing har varit en central faktor.

p617tp614tp615t