Vi är på fastighetsmässan!

Vi visar splitterskyddsfilm och även film för glassäkring om skadan har skett sk repairfilm.

Dagsljusfilm och solskyddsfilmerna finns där också! Kom och skaka tass med oss i monterN:13 bredvid scenen.