Terroristskydd per Kvadratmeter

Varje år skadas ca 1500 svenskar av glas, så svårt att de måste uppsöka läkare. Hälften av de skador som sker på grund av krossat glas sker i händerna. En av fem skador sker i huvudet. brokenwindows

Enligt Boverkets byggregler ska glasrutor utformas så att riskerna för skärskador begränsas. Reglerna fokuserar på att minska riskerna i miljöer med barn.

Byggnormerna med krav särskilt säkerhetsglas på vissa platser gäller vid nybyggnation och bygglovspliktig renovering.

glass

Det vanligaste är planglas, något som vid olycka kan bli direkt livsfarligt.

Splitterskyddsfilmerna är det mest kostnadseffektiva sättet att säkra dessa glas och därigenom minska olyckorna i princip till noll.

bild-2Filmerna är inte kompletta inbrottsskydd. Det finns däremot flera tillfällen när filmerna fungerar som en del av ett skalskydd och framför allt fördröjt intrång. Filmerna har även allt minskat skadeverkningarna vid krossat glas.

Det finns även en mängd olika filmer som är framtagna för att kunna stå emot explosioner tillsammans med rejäla infästningar i karmarna. Terrorismen tilltar i Sverige och det kan vara svårt att skydda både sig själv och sin egendom.

Splitterskyddsfilmerna gör att vi säljer terroristskydd per Kvadratmeter!