Skydd, säkerhet eller dekor – många anledningar till att montera film på glas!

En av våra fastighetskunder bad oss ta fram en informationsfilm om hur man kan dekorera eller utmärka befintligt glas. Kravet var att den skulle vara korttare än 2 minuter, “fastighetsförvaltare lägger inte mer tid”. Här är den!