Hur man skapar ett behagligt och jämnt inomhusklimat utan ökad kostnad?

Prestationsförmågan hos anställda har ett givet samband med företagets lönsamhet. Arbetslokalernas utformning är därför oerhört viktig för hur effektivt och lönsamt ett företag kan vara, vid +27 grader ligger arbetskapaciteten på ca 50 % mot normalt. I fabrikslokaler ökar olyckorna med 30 %.

Vid en snabb uppskattning är ca 90 % av de fastigheter som vi använder om 50 år redan byggda. Förbättringarna måste ske även i befintliga fastigheter.

Fönster är kontakten med världen utanför.

Fönster är även vägen in för solvärmen. Sol, kontorsmaskiner och belysning kan tillsammans skapa en obehaglig överskottsvärme som pga. av solen kan variera mycket kraftigt. Komfortkyla är bra men klarar inte av de snabba variationerna. Inte sällan får personalen ta på sig en kofta när solen kommer fram, då komfortkylan ska kompensera hastigt.

Traditionell fönsterfilm har ibland uppfattats ha nackdelen att den mörkar ned mer än önskvärt. Filmernas konstruktion har varit en logisk balans mellan värme minskning och utsikt. Ökar man det ena minskar det andra. Sedan ett antal år tillbaka finns filmer som reducerar värmen, men påverkar inte utsikten nämnvärt. Filmerna finns i helt klart till något tonad. Toningen är ungefär lika den toning som redan finns i s.k. klart glas (grönt). Dessa filmer reducerar värme instrålningen med ca 50 % men har en liten påverkan på utsikten.

Har fastigheten en reglerad belysning som avgör hur mycket dagsljus som kommer in spara filmen på belysningen och den värme som belysningen skapar.

bild2bild3

Traditionell solskyddsfilm & nya generationen film

Betydligt mer än så…

Fönsterfilmer har utvecklats de senaste 10 åren mer än de tidigare 40 åren av sin existens.

Energisparfilmerna upptäcktes för ca 20 år sedan då traditionella solskydds filmer sänkte U-värdet på glasen. U-värdet – ett mått på fönsters, dörrars och väggars förmåga att isolera från kyla. Det är bättre ju lägre U-värdet är. U-värdet säger hur mycket värme som passerar genom 1 kvadratmeter yta från den varma sidan till den kalla när det skiljer en grad mellan utomhus- och inomhustemperaturen.

bild1

Denna förmåga att sänka glasets U-värde förstärktes och är idag nere i 3,5 W/m2K på enkelglas.

Detta möjliggör att det går att förbättra enkelglas fönster till att bli nästan lika bra som två glas fönster och två glasfönster kan nästan bli lika bra som en två + ett fönster ur energi sammanhang.

Den senaste generationen av energisparfilm har samma funktion som de senaste solskyddsfilmerna har och kallas därför inte sällan för ”året runt filmer” då de arbetar alla årstider.

Hur blir det för oss?

Det går givetvis att beräkna denna energibesparing. Finns det inte data på driften av fastigheten kan vi ta hjälp av antagande som ofta ger en god bild av besparingarna kontra investeringen. Vår erfarenhet är att besparingen ofta är kortare än köparens förväntan.

Det vi har svårare att mäta är skillnaden hos personalen. Personalen arbetar effektivast om inomhustemperaturen håller sig mellan 20 och 24 grader. Om temperaturen passerar 27 grader på sommaren, gör att effektiviteten minskar med 35-50 %. Finns uppgifter på hur ofta och länge inomhustemperaturen varit hög kan denna kalkyl göras.