Ingen stor insats. Men vi som inte brukar blanda ihop företagande och ideella insatser väljer att stödja KRIS.

Vi säljer en del splitterskyddsfilmer och glasskyddsfilmer, så detta känns bra för balansen.

skanning_20190415