Lösningar

strip

Film-it har genom åren monterat en mängd olika material på många olika projekt.

Vi har många gånger samverkat med arkitekter, designers, byggare och energiplanerare. Projekten har givetvis varierat i svårighetsgrad och omfattning. Vi har hitintills inte stött på något som är för stort eller litet, ej heller något som är för svårt.

Flera av projekten har inletts med att uppdragsgivaren kontaktat oss med en idé om lösning men känner ingen produkt med den prestandan. Detta har gjort att vi varit på många olika platser.

Under den här menyn kan du se ett litet urval av våra projekt.