Splitterskyddsfilm – Säkerhetsfilm

Allmänt:
Splitterskyddsfilm är oftast en klar polyesterfilm i många lager, som håller glasbitarna på plats om Glaset skulle spricka. Filmen uppfattas som helt klar och upptäcks normalt inte. Olyckor, sabotage, explosioner, inbrottsförsök – oavsett orsak håller splitterskyddsfilmen ihop glasbitarna för att skydda människor och inventarier. Filmen kan i princip monteras på allt glas i alla miljöer. Vanliga applikationer är daghem, kontor, skolor, ingångsdörrar och skyltfönster. Splitterskyddsfilmen är framtagen för skydda mot glas men har visat sig effektiv även i att försvåra inbrott.

splitter-01splitter-02slitterskydd-01t

UV, blekning och värme:
Filmen blockerar 98-99% av ultraviolett strålning (UV). UV utgör c:a 40% av blekningsprocessen. Resterande delar är värme, ljus och övrigt. Hur mycket värme och ljus som stoppas/strålas in beror på vilken film som väljs, se separata provkort.

Rengöring:
Filmen kan tvättas. Filmen har ytterst ett repsäkert skikt som gör att den tål gummiskrapor mm, som används vid fönstertvätt. Se separat instruktion.

montage-01furniture-802034_1920

Montering:
Filmen monteras vanligen på insidan av fönstret. I vissa fall monteras filmen på utsidan. Skillnaden beror på vilket glas och vilken ram som finns samt vilken säkerhetsnivå som önskas. För att uppnå maximalt skydd och säkerhet kan filmen kantförseglas och skruvas i karmen eller väggen. För glassäkring finns Europeiska normer som SS-EN 12600 och SS-EN 356, vilka filmen uppfyller.

Livslängd:
Invändigt monterad solskyddsfilm har en normal livslängd på 15-25 år. Utvändigt monterad film har en normal livslängd på omkring 10 år, beroende på slitage. Filmen åldras inte utseendemässigt.

Färger:
Den vanligaste färgen är klar men splitterskyddsfilmen finns att få med solskydd i och då finns färgerna: Klar (Kl), Silver (Si), Neutral (Ne).