Solskyddsfilm

Materialet:

Solskyddsfilm är en metalliserad polyesterfilm som reflekterar solljuset och solvärmen.Filmen monteras vanligen på insidan av fönsterglaset, vilket hindrar värmen från att komma in. Det mikroskopiska metallskiktet reflekterar solvärmen och släpper in solljuset.

energispar-01-sUV, blekning och värme:

Filmen blockerar 98-99% av ultraviolett strålning (UV). UV utgör ca: 40% av blekningsprocessen. Resterande delar är värme, ljus och övrigt. Hur mycket värme och ljus som stoppas/strålas in beror på vilken film som väljs, se separata provkort.

Rengöring:

Filmen kan tvättas. Filmen har ytterst ett repsäkert skikt som gör att den tål gummiskrapor mm, som används vid fönstertvätt. Se separat instruktion.

silver-ute-smontage-06s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montering:

Filmen monteras vanligen på insidan av fönstret. I vissa fall monteras filmen på utsidan. Skillnaden beror på vilket glas och vilken ram som finns. En felaktig montering kan förstöra glaset. Detta bör projekteras individuellt per projekt.

Livslängd:

Invändigt monterad solskyddsfilm har en normal livslängd på 15-25 år. Utvändigt monterad film har en normal livslängd på omkring 10 år, beroende på slitage. Filmen åldras inte utseendemässigt.

Färger:
Det finns ett stort utbud av färger. Minst hundratals olika.