KRIS tider är det alltid! Nu är det 2020!

Vi känner att stödja KRIS är något vi kommer försöka göra så länge vi kan! Måste vara ett av de bästa sätt att bryta en ond cirkel!

kris-2020