Du kan både få ljusare, och mörkare, med film

ND är samlingsnamn för en serie filmer som har Natt- och Dagfunktion. Filmen ger bra utsikt även nattetid då de konventionella filmerna ger spegeleffekt. Filmerna har har två lager av järnoxid som minskar solvärmen genom att reflektera solstrålningen bort från glaset. Filmen utestänger värmen som annars strålar in genom glaset – det ökar komforten och reducerar kostnaden för komfortkyla. De reflekterar även ut ljuset. Detta går att kombinera med att montera SerraGlaze®. SerraGlaze®  är en akrylfilm som innehåller en mängd mikroskopiska inre hyllor som ändrar riktningen på sol och dagsljuset och därigenom ökar fönstrets prestanda medan utsikten näst intill bibehålls. Med andra ord sprider SerraGlaze® ljuset dit där fönstret inte når och vi får totalt bättre med ljus.

dag-och-natt-s

Natt och dag