Insynsskydd

Allmänt
Insynsskyddande film är en polyesterfilm eller en PVC-film som ser ut som sandblästrat eller frostat glas. Den skyddar från nyfikna blickar och ger en exklusiv interiör. dim-02-s

Polyesterfilmerna används vanligen när hela glaspartier skall täckas. PVC används vanligen när glas skall täckas och logotyper, text och/eller mönster skall göras. Polyesterfilmerna har även splitterskydd.

Filmen kan i princip monteras på allt glas i alla miljöer. Vanliga applikationer är daghem, kontor, skolor, ingångsdörrar och omklädningsrum.

dim-3-sSe ut men inte in?
En vanlig förfrågan som vi inte kan uppfylla.

Normalt används vanlig solskyddsfilm och med ljusillusioner skapas önskad effekt.

De insynshindrande filmerna hindrar insynen och möjligheten att se ut.

Det går att skapa med mönster små ”fönster” som gör att den utanför inte får något sammanhang av vad som händer innanför eller vad som finns där.

Ljus och värme
Dessa filmer hindrar inte nämnvärt mycket värmeinstrålning. Mängden ljus som släpps igenom ligger mellan 45-60%. Resterande delar är värme, ljus och övrigt. Hur mycket värme och ljus som stoppas/strålas in beror på vilken film som väljs, se separata provkort.

insynsskydd-01tRengöring
Filmen kan tvättas. Filmen har ytterst ett repsäkert skikt som gör att den tål gummiskrapor mm, som används vid fönstertvätt. Se separat instruktion.

Montering
Filmen monteras vanligen på insidan av fönstret. Polyesterfilmen har även splitterskydd. För glassäkring finns Europeiska normer, SS-EN 12600 och SS-EN 356 som filmerna uppfyller.

Livslängd
Invändigt monterad solskyddsfilm har en normal livslängd på 15-25 år.