Hur man skapar ett behagligt och jämnt inomhusklimat utan ökad kostnad?

Prestationsförmågan hos anställda har ett givet samband med företagets lönsamhet. Arbetslokalernas utformning är därför oerhört viktig för hur effektivt och lönsamt ett företag kan vara, vid +27 grader ligger arbetskapaciteten på ca 50 % mot normalt. I fabrikslokaler ökar olyckorna med 30 %. Vid en snabb uppskattning är ca 90 % av de fastigheter som […]